Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ajankohtaista

Katso videot ja artikkelit >>>

 ---

Tutustu NeuroCryoStimulation-hoitolaiteperheen uusimpaan tulokkaaseen CryoScreen-hoitolaitteeseen >>> 

---

Tutustu kylmähoitotekniikoiden vertailuun >>>

---

Lue Turo-koiran tarina. Vaivat väistyivät ja Turo elää taas täyttä koiran elämään. NCS-kylmähoitoa Turo saa säännöllisesti 1,5-2 viikon välein. >>>

---

Naisten jääkiekkomaajoukkueen fysioterapeutti, OMT-fysioterapeutti Pasi Lambacka kertoo nopeasta ja tehokkaasta NCS-hoidosta.

Lue lisää >>>

---

        Eläinlääkäri Laura Laakso on
        käyttänyt hevosille cryoterapiaa
        turvotuksen hoidossa.
        Hoitamattomana turvotus voi
        aiheuttaa kudoksessa lisävaurioita.
        Lue neljä tapausselostusta 
        sisältävä yhteenveto >>>

         ---

Cryonic-laitteilla on hoitolaiteluokitus

Lue eläinpraktikkojen lausunta koskien uuden eläinsuojelulain §19 liittyen eläimien hoitamiseen vain sellaisilla laitteilla, joilla on asianmukainen terveydenhuollon hyväksymismerkintä  >>>  

NCS-huippukylmähoito osana neurologisten kuntoutujien fysioterapiaa

Liisa Hoffren, fysio- ja ratsastusterapeutti-SRT on käyttänyt NCS-huippukylmähoitoa osana neurologisten kuntoutujien fysioterapiaa

Kuntoutujat ovat saaneet apua spastisuuteen ja lihaskireyteen sekä spastisuuteen ja nivelten jäykkyyteen.

"Alla on kuvattuna tapausesimerkkejä Cryonic Medicalin laitteilla annetun huippukylmähoidon käytöstä neurologisten kuntoutujien fysioterapian osana. Huippukylmähoidon tavoitteena on näissä tapauksissa ollut ylemmän motoneuronivaurion aiheuttaman spastisiteetin lievittäminen ja edelleen lihasten elastisuuden ja nivelliikkuvuuden lisääntyminen.

Nämä tapausesimerkit antavat viitteitä huippukylmähoidon soveltumisesta neurologisen fysioterapian toteutukseen osana fysioterapiakokonaisuutta. Hoidon avulla voidaan vaikuttaa spastisuutta lieventävästi ja luoda mahdollisuuksia aktiiviseen harjoitteluun. Hoito on helppo toteuttaa ja kuntoutujat ovat kokeneet sen miellyttävänä.

Hoidon suunnittelu ja toteutus vaatii tarkkuutta kohdelihasten määrittelyssä. Hoitofrekvenssi on myös arvioitava tapauskohtaisesti. Hoitohan on vielä tässä asiakaskunnassa uusi ja kokemusten karttuessa voidaan tarkempia hoitosuosituksia lähteä kehittämään." 

Apua spatsisuuteen ja lihaskireyteen

Kuntoutuja on 23-vuotias cp-vammainen mies, joka kävelee ilman apuvälineitä. Kävelyä vaikeuttaa takareisien ja pohjelihaksiston huomattava spastisuus ja siitä aiheutuva lihaskireys. Polvet eivät ojennu suoriksi ja eivätkä kantapäät irtoa maasta. Kuntoutuja pystyy kävelemään yhtäjaksoisesti n. 500m, jonka jälkeen jalat tärisevät ja hänen on pysähdyttävä lepäämään.

Fysioterapian yhteydessä kuntoutuja saa huippukylmähoitoa molempiin takareisiin ja pohkeisiin. Hoito toteutettiin fysioterapeutin avustamien lonkkien ja polvien liikeratoja avaavien venyttelyjen jälkeen. Kuntoutuja lähtee terapian jälkeen asioille kaupungille ja pystyy kävelemään melkein puolet pidemmän matkan kuin normaalisti eli n. 900m. Hän kertoo jalkojen pysyvän rennompina ja askeltamisen olevan helpompaa polvien ojentuessa suoremmaksi.

Hoitoa on toteutettu myös terapian alkaessa ennen venyttelyjä. Parempi toiminnallinen vaste on hänen kohdallaan saatu terapian lopussa annetulle huippukylmähoidolle.

Kuntoutujan spastisiteettia on useita vuosia hoidettu Botuliini-injektioilla alaraajojen lihaksiin. Muutaman kuukauden hoitokokemuksen perusteella hänen kohdallaan näyttäisi parempi hoitotulos olevan saavutettavissa kerran viikossa toteutetulla huippukylmähoidolla.

Apua spastisuuteen ja nivelten jäykkyyteen 

Kuntoutuja on 37-vuotias cp-vammainen mies, joka on lapsuudessaan kävellyt, mutta jo nuoruusiässä spastisuuden lisääntyessä ja nivelten jäykistyessä siirtynyt käyttämään kelattavaa pyörätuolia. Kuntoutujan molemmat jalat ovat erittäin jäykät ja myös toinen ranne on jäykistynyt koukistuneeseen virheasentoon. Ranne ei ojennu suoraksi ilman tukilastaa. Rannenivel on kipeä ja virheasento vaikeuttaa kelaamista. Yhtenä terapian tavoitteena on mahdollistaa rollaattorin avulla tapahtuvan kävelyn palautumista.

Kuntoutuja saa huippukylmähoitoa suoraan ranneniveleen ja kyynärvarren lihaksiin. Välittömästi hoidon jälkeen hän pystyy ojentamaan ranteen keskiasentoon. Nivelkivut ovat lähes hävinneet muutaman viikon kertaviikkoisen huippukylmähoidon seurauksena.

Kuntoutuja on päässyt terapiassa toteutuneiden harjoitteiden avulla vaiheeseen, joka mahdollistaa kymmenen metrin kävelyn rollaattorilla ranteen liikkuvuuden mahdollistaessa toiminnallisen tarttumisotteen rollaattorin kahvasta.

Lue CP-lehden artikkeli NCS-huippukylmän vaikutuksista >>>

-

Lue myös Turun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan dosentin, urheilufysioterapeutti (ATC) Tiina Laitala-Leinosen kommentit Cryonic-kylmähoitolaitteen käyttämisestä neurologisten potilaiden hoidossa >>>

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?